28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 3 ΜΑΡΟΥΣΙ,15124 

Phone:6979258801,2106128779


Email:LOUKNICK@OTENET.GR